Porozumění mé role jakožto ženy v Církvi

Může se zdát, že muži stojí v popředí a středu Církve, a někdy je těžké na první pohled rozpoznat, kde přesně stojí ženy a jak důležité jsou v království Božím.

Rozhodněte se uplatňovat víru

Důvěřovat Bohu může být zejména v důležitých životních rozhodnutích obtížné. Co můžeme dělat proto, abychom se nebáli v Něj uplatňovat víru?

Obřady v mormonských chrámech

Mnoho lidí si myslí, že mormoni v chrámech vykonávají satanské rituály, ale není tomu tak. Mormoni v nich vykonávají obřady, které jsou nezbytné pro spasení

Rozhodněte se uplatňovat víru

Rozhodněte se uplatňovat víru

Důvěřovat Bohu může být zejména v důležitých životních rozhodnutích obtížné. Co můžeme dělat proto, abychom se nebáli v Něj uplatňovat víru?

Co to znamená být dokonalý?

Co to znamená být dokonalý?

Když Ježíš kázal na hoře, na konci svého kázání vyzval své apoštoly, aby byli dokonalí. K tomu stejnému vyzval i své následovníky v Americe. Co to znamená být dokonalý?

123...

Facebook

Čemu Věří Mormoni
Čemu Věří Mormoni20 hours ago
Kdo potřebuje světlo svíčky, když na obloze září slunce?!
Čemu Věří Mormoni
Čemu Věří Mormoni2 days ago
Kolik rozhodnutí v životě děláme ze strachu? Strachu z neznáma, strachu z toho, co si pomyslí ostatní, strachu ze zodpovědnosti, strachu z bolesti...

Já jsem Bůh tvého otce Abrahama. Neboj se, jsem s tebou.
Genesis 26:24
Čemu Věří Mormoni
Čemu Věří Mormoni3 days ago
Co, že je smysl života a co tady na zemi máme dělat?
Čemu Věří Mormoni
Čemu Věří Mormoni4 days ago
Někdy si jako ženy v Církvi můžeme přijít nedůležité.
Možná je to ale tím, že špatně rozumíme kněžství.
Více v tomto článku ⬇️
Čemu Věří Mormoni
Čemu Věří Mormoni5 days ago
Tak kdo si dá - na doporučení prezidenta Nelsona - půst a věnuje čas, který by jinak strávil na sociálních sítích, Pánově dílu?

Celosvětové zasvěcující shromáždění pro mládež můžete stále shlédnout v češtině zde: https://goo.gl/MxsxAX
Copyright © 2018 cemuverimormoni.cz. Všechna práva vyhrazena.
Tyto stránky nevlastní a ani nijak nespravuje Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů (někdy také nazývaná Mormoni nebo LDS). Názory zde zveřejněné nemusí nutně představovat postoj Církve. Za názory vyjádřené jednotlivými uživateli těchto stránek odpovídají právě tito uživatelé. Oficiální stránky Církve naleznete na LDS.org nebo Mormon.org