Témata, o kterých je dobré mluvit před svatbou

O čem je potřeba mluvit předtím, než se rozhodneme uzavřít manželství, abychom předešli co nejvíce nepříjemným situacím, rozhovorům a zklamání?

Jak to, že všechno dobře dopadne?!

Život na zemi nikdy nebude jednoduchý, ale pokud se na něj díváme z té správné perspektivy, víme, že vše nakonec dobře dopadne.

Obřady v mormonských chrámech

Mnoho lidí si myslí, že mormoni v chrámech vykonávají satanské rituály, ale není tomu tak. Mormoni v nich vykonávají obřady, které jsou nezbytné pro spasení

YSA Konference

YSA Konference

Co můžete čekat od konference mladých svobodných dospělích?

Porozumění mé role jakožto ženy v Církvi

Porozumění mé role jakožto ženy v Církvi

Může se zdát, že muži stojí v popředí a středu Církve, a někdy je těžké na první pohled rozpoznat, kde přesně stojí ženy a jak důležité jsou v království Božím.

Rozhodněte se uplatňovat víru

Rozhodněte se uplatňovat víru

Důvěřovat Bohu může být zejména v důležitých životních rozhodnutích obtížné. Co můžeme dělat proto, abychom se nebáli v Něj uplatňovat víru?

Co to znamená být dokonalý?

Co to znamená být dokonalý?

Když Ježíš kázal na hoře, na konci svého kázání vyzval své apoštoly, aby byli dokonalí. K tomu stejnému vyzval i své následovníky v Americe. Co to znamená být dokonalý?

123...

Facebook

Čemu Věří Mormoni
Čemu Věří Mormoni17 hours ago
„Domov - vždycky to budu opakovat - není prostor, ale proces. Tady se schovávám před deštěm a zimou, tady žiju, tady trávím svůj volný čas, tady se rodí moje rodina, tady ji tvořím léty, trpělivostí a tolerančí a vůbec řadou kladných principů. Domov je bytost.“

Miroslav Horníček
Čemu Věří Mormoni
Čemu Věří MormoniČemu Věří Mormoni: (– cítí se odhodlaně)2 days ago
V životě je důležité najít správné zásady a držet se jich. Ne vždy to, co nás může zviditelnit, je spravedlivé a správné. Rozsvěcujme své světlo a sviťme těm, kteří jsou v temnotě a buďme pro ně dobrým příkladem! 🙂
Čemu Věří Mormoni
Čemu Věří MormoniČemu Věří Mormoni: (– cítí se zamyšleně)3 days ago
Proč by mělo cenu něco na našem chování měnit, kdyby Kristus neučinil Usmíření a nezaplatil by cenu za naše hříchy? Pokání je dar, díky kterému se můžeme měnit a zlepšovat každý den a mohou nám být odpuštěny naše hříchy.

Více se o daru pokání můžete dočíst v tomto proslovu od staršího Christoffersona: https://www.lds.org/general-conference/2011/10/the-divine-gift-of-repentance?lang=ces
Čemu Věří Mormoni
Čemu Věří Mormoni5 days ago
Ježíš ale vytrval. Usiloval dál. Ona dobrotivost v Něm umožnila víře, aby zvítězila i ve stavu naprosté úzkosti. Důvěra, s kterou žil, Ho navzdory Jeho pocitům přesvědčila, že božský soucit nikdy nechybí, že Bůh je vždy věrný, že od nás nikdy neodchází ani nás neopouští. Když pak bylo vše do posledního haléře splaceno, když Kristovo odhodlání být věrný bylo očividné i naprosto nezlomné, bylo konečně a milosrdně „dokonáno“.18 Navzdory vší pravděpodobnosti, a aniž by Mu kdo pomáhal či Ho podporoval, Ježíš Nazaretský, žijící Syn živého Boha, nastolil fyzický život tam, kde vládla smrt, a přinesl radostné, duchovní vykoupení z hříchu, pekelné temnoty a zoufalství. S vírou v Boha věděl, že Bůh je nablízku, a mohl vítězně prohlásit: „Otče, v ruce tvé poroučím ducha svého.“

Jeffrey R. Holland
Čemu Věří Mormoni
Čemu Věří Mormoni6 days ago
Pokud jste byli v posledním měsíci na shromáždění, určitě jste slyšeli, že se konala YSA konference pro svobodné dospělé. Zajímalo vás, jak taková YSA konference probíhá? Více v našem novém článku od Dáša.
Copyright © 2018 cemuverimormoni.cz. Všechna práva vyhrazena.
Tyto stránky nevlastní a ani nijak nespravuje Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů (někdy také nazývaná Mormoni nebo LDS). Názory zde zveřejněné nemusí nutně představovat postoj Církve. Za názory vyjádřené jednotlivými uživateli těchto stránek odpovídají právě tito uživatelé. Oficiální stránky Církve naleznete na LDS.org nebo Mormon.org

Pin It on Pinterest