Archiv autora: Zdeněk

Příběh obrácení – Ivo

Viděli jste někdy misionáře, kteří zpívají na náměstí a mluví s lidmi o evangeliu? Tak právě jim jsem dal své telefonní číslo a změnilo to můj život.

Read More

Jak je zvolen mormonský prorok

Někteří z vás možná přemýšlejí o tom, jak je zvolen další president neboli prorok Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů, když současný president Církve zemře. Více zde.

Read More

Nezapomeňme poděkovat

„Kéž bych byl šťastnější.“ Tato myšlenka již určitě napadla většinu z nás. Ale jak můžeme být šťastnější? Odpovědí na tuto otázku je vděčnost.

Read More

Facebook

Čemu Věří Mormoni
Čemu Věří Mormoni
Čemu Věří Mormoni1 day ago
Jak jste na tom s matematikou?

#matika #sedmdesatsedm #odpusteni
Čemu Věří Mormoni
Čemu Věří Mormoni4 days ago
V dnešní době sociálních médií, nekonečných možností, přebytku, konzumního způsobu života a sdílení jen toho nejnejnej z našich životů je těžké se nesrovnávat. Je těžké se nenechat strhnout touto vlnou a necítit se méněcenný, nedostatečný, nedůležitý...
Vězte, že je tu vždy někdo
-pro koho jste dostateční
-pro koho jste krásní
-komu na vás záleží
-jehož největším přáním je vám pomoci
-kdo vás má rád
#buhmnemiluje #spasitelmnemiluje #jsemdostdobra #jsemdostdobrej
Čemu Věří Mormoni
Čemu Věří Mormoni4 days ago
V téhle době mít dostatek času na všechno co chceme? Řekli jste si někdy, teď mám čas pro sebe a budu v klidu? Moc často se nám to nestává. Ve spěchu můžeme zapomenout na Boha a potom se nám nebude dařit.
Čemu Věří Mormoni
Upřímná touha duše
V téhle době mít dostatek času na všechno co chceme? Řekli jste si někdy, teď mám čas pro sebe a budu v klidu? Moc často se nám to nestává. Ve spěchu můžeme ...
youtube.com
Čemu Věří Mormoni
Čemu Věří Mormoni5 days ago
Ježíš ale vytrval. Usiloval dál. Ona dobrotivost v Něm umožnila víře, aby zvítězila i ve stavu naprosté úzkosti. Důvěra, s kterou žil, Ho navzdory Jeho pocitům přesvědčila, že božský soucit nikdy nechybí, že Bůh je vždy věrný, že od nás nikdy neodchází ani nás neopouští. Když pak bylo vše do posledního haléře splaceno, když Kristovo odhodlání být věrný bylo očividné i naprosto nezlomné, bylo konečně a milosrdně „dokonáno“. Navzdory vší pravděpodobnosti, a aniž by Mu kdo pomáhal či Ho podporoval, Ježíš Nazaretský, žijící Syn živého Boha, nastolil fyzický život tam, kde vládla smrt, a přinesl radostné, duchovní vykoupení z hříchu, pekelné temnoty a zoufalství. S vírou v Boha věděl, že Bůh je nablízku, a mohl vítězně prohlásit: „Otče, v ruce tvé poroučím ducha svého.“
-Jeffrey R. Holland

Celý proslov v češtině: https://goo.gl/RiLjF2
Copyright © 2018 cemuverimormoni.cz. Všechna práva vyhrazena.
Tyto stránky nevlastní a ani nijak nespravuje Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů (někdy také nazývaná Mormoni nebo LDS). Názory zde zveřejněné nemusí nutně představovat postoj Církve. Za názory vyjádřené jednotlivými uživateli těchto stránek odpovídají právě tito uživatelé. Oficiální stránky Církve naleznete na LDS.org nebo Mormon.org

Pin It on Pinterest