Archiv autora: Zuzka

Radost z věčné rodiny

Zasvěcení chrámu Freiberg Jeden z mých nejkrásnějších zážitků je, když jsme se s maminkou a s budoucím manželem jeli podívat na chrám ve Freibergu ještě před tím, než byl zasvěcen. Jsem za tuto zkušenost vděčná, protože jsem se mohla přesvědčit o tom, že i když chrám není zasvěcený Pánu, je to dům Boží a Duch Svatý v něm rozhodně přebývá. Před tím, než začala prohlídka chrámu, jsme zhlédli video, které lidem, kteří nejsou členy církve, vysvětluje, jak důležité jsou pro nás chrámy. Jsou to domy Páně, do kterých chodíme, abychom se více naučili o plánu, který pro nás Nebeský Otec připravil, duchovně se posílili a uzavřeli smlouvy s Bohem....

Read More

Proč potřebuji Spasitele…

To, co pro nás Ježíš Kristus vykonal je pro obyčejného člověka nepochopitelné. On dobrovolně obětoval svůj život, abychom my mohli najít ten věčný.

Read More
  • 1
  • 2

Facebook

Čemu Věří Mormoni
Čemu Věří Mormoni1 hour ago
Můj Vykupitel žije a já to vím díky Jeho každodenní přítomnosti v mém životě
Čemu Věří Mormoni
Čemu Věří Mormoni1 day ago
Jak často se chováme ve vztahu k našemu Nebeskému Otci jako malé děti, když se spoléháme pouze na to, co už víme a zvládáme „sami“?
Jak často se snažíme zvládnout všechno sami, když se rozhodneme, že se nebudeme modlit k Bohu?
Proč bychom se měli modlit, když máme hodně práce, jsme unavení a v životě se zdá být vše v pořádku?
Proč se máme modlit každé ráno? A každý večer? Je to vůbec důležité?
Zjistěte v tomto článku!
Čemu Věří Mormoni
Čemu Věří Mormoni2 days ago
„Já jsem vzkříšení i život,“ řekl jí Ježíš. „Kdo věří ve mě, i kdyby zemřel, bude žít. A každý, kdo žije a věří ve mě, nezemře navěky. Věříš tomu?“

Jan 11:25-26
Čemu Věří Mormoni
Čemu Věří Mormoni3 days ago
Když si vezmu jak se já měním v podstatě každý den trochu...
Navěky je velký slib.
Čemu Věří Mormoni
Čemu Věří Mormoni4 days ago
V kontrastu k institucím světa, které nás učí, abychom něco věděli, evangelium Ježíše Krista nás vyzývá, abychom se něčím stali.
- Dallin A. Oaks
Copyright © 2018 cemuverimormoni.cz. Všechna práva vyhrazena.
Tyto stránky nevlastní a ani nijak nespravuje Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů (někdy také nazývaná Mormoni nebo LDS). Názory zde zveřejněné nemusí nutně představovat postoj Církve. Za názory vyjádřené jednotlivými uživateli těchto stránek odpovídají právě tito uživatelé. Oficiální stránky Církve naleznete na LDS.org nebo Mormon.org

Pin It on Pinterest