Evangelium Ježíše Krista

Ježíš Kristus učí zástup

Články

Nezapomeňme poděkovat

„Kéž bych byl šťastnější.“ Tato myšlenka již určitě napadla většinu z nás. Ale jak můžeme být šťastnější? Odpovědí na tuto otázku je vděčnost.

číst více
123...
(Visited 153 times, 1 visits today)

Facebook

Čemu Věří Mormoni
Čemu Věří Mormoni23 hours ago
Zvolme si správně cestu, po které kráčíme.

#cesta #jezisjecesta #jeziskristus
Čemu Věří Mormoni
Čemu Věří Mormoni2 days ago
V souvislosti s nedávným jmenováním presidenta Russell M. Nelsona možná přemýšlíte nad tím, jak je takový prorok zvolen. Více se dozvíte v tomto článku!
Čemu Věří Mormoni
Čemu Věří Mormoni2 days ago
S radostí oznamujeme, že Russell M. Nelson byl jmenován 17. presidentem Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů. V souvislosti s tím bylo oznámeno nové První předsednictvo, ve kterém bude sloužit spolu s presidentem Nelsonem president Dallin H. Oaks jako první rádce a president Henry B. Eyring jako druhý rádce.
Čemu Věří Mormoni
Čemu Věří Mormoni3 days ago
Zlatá pravda
Čemu Věří Mormoni
Čemu Věří Mormoni4 days ago
Misionáři mají velice strukturované dny s přesnou náplní a hromadou práce, ale když sloužíte Pánu, i to si můžete užít. Nicholas Merrill vám ve svém videu ukáže jaká může být misie zábava. Je to jízda!
#ceskamisie #ceskymisionar #lds #cemucerimormoni
Čemu Věří Mormoni
Copyright © 2018 cemuverimormoni.cz. Všechna práva vyhrazena.
Tyto stránky nevlastní a ani nijak nespravuje Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů (někdy také nazývaná Mormoni nebo LDS). Názory zde zveřejněné nemusí nutně představovat postoj Církve. Za názory vyjádřené jednotlivými uživateli těchto stránek odpovídají právě tito uživatelé. Oficiální stránky Církve naleznete na LDS.org nebo Mormon.org

Pin It on Pinterest