Krok správným směrem

Rozhodnutí zhodnotit váš vztah s Bohem je ekvivalentem obrovského vykročení Jeho směrem. Vyžaduje to od nás, abychom o Něm uvažovali, a mít Ho na mysli je vlastně akt poslušnosti, který vede k požehnání (viz NaS 6:36). Následující příslib od Spasitele platí i pro náš vztah s Nebeským Otcem: „Přibližte se mi, a já se přiblížím vám; hledejte mne pilně, a naleznete mne; proste, a obdržíte; klepejte, a bude vám otevřeno“ (NaS 88:63).

Náš vztah s Bohem je jiný než naše pozemské vztahy, ačkoli je jim podobný v jednom směru: vyžaduje péči. Některé stavební kameny, které jsou nezbytné pro zdravé pozemské vztahy, jsou stejné stavební kameny, které nám pomáhají zůstat blízko našemu Nebeskému Otci. Takovými kameny jsou komunikace, láska, služba a čas.

Zde jsou čtyři otázky, které si můžete položit, abyste posoudili a posílili svůj vztah s Bohem.

Jak jste na tom s komunikací?

Můžeme si být jisti, že Nebeský Otec nám vždy naslouchá, a že s námi bude komunikovat, dokud jsme ochotni poslouchat. Pro mnoho lidí je jednodušší k Bohu promlouvat, než mu naslouchat. Možná si říkáte, „Jak mohu rozpoznat jeho hlas?“. Nejjednodušeji skrze poznatek, že všechny dobré věci přicházejí od Něj (viz Jakub 1:17) – dobré myšlenky, dobré pocity a pozitivní zkušenosti. Když si zvyknete vidět dobré věci, které se ve vašem životě dějí, začnete chápat, co znamená vidět ruku Boží.

Můžeme pociťovat vzájemnou lásku?

Myslíte si, že si je Bůh vědom vaší lásky k Němu? Snažíte se pociťovat Jeho lásku? Spasitel nás učil, že nejpřednějším přikázáním bylo „miluj Hospodina, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší, celou svou myslí a celou svou silou“ (Marek 12:30). Když je láska v jakémkoli vztahu vzájemná, tak roste. Takže pokud chceme, aby láska mezi námi vzkvétala, musíme přijít na způsoby, jak naši lásku a oddanost vyjádřit. Spasitelova slova nám poskytují skvělý návod, kde začít: „Jestliže mě milujete, zachovávejte má přikázání“ (Jan 14:15). Když posloucháme přikázání našeho Nebeského Otce, je to jako bychom říkali „Mám tě rád/a“.

Co jsme jeden pro druhého v poslední době udělali? Když sloužíme jeden druhému, jako bychom sloužili Nebeskému Otci (viz Mosiáš 2:17). Když se sami sebe ptáme, jak jsme v poslední době sloužili Bohu, musíme se sami sebe ptát, zda se zajímáme o ostatní. Jeho přáním je, abychom se vždy milovali a pomáhali jeden druhému. Takže pokud chcete posílit svůj vztah s Nebeským Otcem, najděte někoho, komu můžete sloužit.

Přemýšlíte, co Bůh v poslední době udělal pro vás? Procvičujte si sčítání svých požehnání. Bůh otevřeně odměňuje Své děti, které se rozhodnou vyjádřit svou lásku skrze vděčnost.

ježíš Kristus u dveří

Ježíš Kristus čeká na naše otevření


 

Trávíme spolu čas?

Nebeský Otec do našeho života nepřijde bez pozvání; stejně jako Spasitel bude trpělivě klepat a čekat, až přijdeme ke dveřím.“Hle, stojím u dveří a tluču. Kdokoli uslyší můj hlas a otevře mi dveře, vejdu k němu a budu s ním večeřet a on se mnou“ (Zjevení Janovo 3:20).

S naším Otcem v Nebi můžeme trávit kvalitní čas na mnoha místech a v mnoha ohledech. On je nám vždy k dispozici. Byli jsme nabádáni, abychom životem šli s modlitbou v srdcích (viz 3. Nefi 18:19). To je ideální způsob, jak se přiblížit k našemu Otci v Nebi, a zároveň to jemu umožňuje přiblížit se k nám.

Tento článek byl původně napsán Lyndou Clyde a publikován na lds.org. Tento článek byl přeložen Alžbětou Vargovou.

(Visited 371 times, 1 visits today)