Možná máte přítele nebo znáte někoho, kdo je mormon, nepije alkohol a nekouří. Možná jste někde viděli mormonské misionáře s černou jmenovkou, na které je napsáno „Starší nebo Sestra ta a ta, Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů.“ Možná jste zahlédli jeden z mormonských chrámů, anebo jste o mormonech zaslechli nějaký vtip.

Mormonismus je celosvětová víra, která je založená na víře v Ježíše Krista. Právě z tohoto důvodu jsou mormoni křesťané. Po celém světě je nás 15 milionů a naše kaple a místa kde se scházíme, můžete najít ve většině zemí světa. Zde je krátké video (2 min), které vám trochu přiblíží to, čemu věříme.

 

Jednoduché vysvětlení

Možná máte přítele nebo znáte někoho, kdo je mormon, nepije alkohol a nekouří. Možná jste někde viděli mormonské misionáře s černou jmenovkou, na které je napsáno „Starší nebo Sestra ta a ta, Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů.“ Možná jste zahlédli jeden z mormonských chrámů, anebo jste o mormonech zaslechli nějaký vtip. Mormonismus je celosvětová víra, která je založená na víře v Ježíše Krista. Právě z tohoto důvodu jsou mormoni křesťané. Po celém světě je nás 15 milionů a naše kaple a místa kde se scházíme, můžete najít ve většině zemí světa. Zde je krátké video (2 min), které vám trochu přiblíží to, čemu věříme.

Všichni jsme Božími dětmi

Mormoni jsou obyčejní lidé. Věříme ale tomu, že všichni (včetně vás) jsme výjimeční, drahocenní synové a dcery Boha, a že jsme tady na zemi, abychom se učili a rostli společně se svými rodinami a přáteli. Jednoho dne se pak budeme moci vrátit do Boží přítomnosti a žít s Ním a s našimi milovanými na vždy.

Mormoni jsou křesťané

Věříme v a přijímáme Ježíše Krista jako Spasitele lidstva. To znamená, že si uvědomujeme, že, zatímco se učíme a rosteme, děláme v tomto životě chyby, ale díky Usmíření Ježíše Krista máme tu nejlepší pomoc v překonávání našich nedostatků a můžeme začít znovu. Znamená to, že si uvědomujeme, že jednoho dne zemřeme, ale díky vzkříšení Ježíše Krista budeme žít navěky. A také to znamená, že Jeho láska k vám je osobní a bezpodmínečná. Zde je krátké video, které krásně znázorňuje lásku, kterou k nám Ježíš Kristus cítí. Podívejte se na něj, je to jeden z mých nejoblíbenějších příběhů z Nového zákona.

Moderní proroci a Apoštolové

Ještě jedna maličkost. Věříme, že Bůh, Nebeský Otec, nadále povolává své služebníky – proroky a apoštoly – aby zde na zemi vykonávali jeho dílo, tedy, aby nás všechny přivedli k Jeho synu Ježíši Kristu. Jsou zvláštními svědky o Spasiteli. Bůh pořád ještě žije a hlavně nás stále miluje a stará se o nás. Věříme, že posílá tyto svědky jako proroky, vidoucí a zjevovatele i pro generaci, ve které žijeme. Začali jako obyčejní, věrní lidé, kteří pochází z různých prostředí, ale když byli povoláni Bohem, zasvětili svůj život tomu, aby nám pomohli lépe porozumět Božímu plánu, posílit naši víru a naučit se pravdy evangelia Ježíše Krista. V Bibli v Matoušovi 7:16 se píše: „po ovocích jejich poznáte je“. Proč si tedy nezkusíte poslechnout jejich svědectví o Spasiteli?

Teď už o nás něco málo víte. Ježíš nám dal přikázání, abychom milovali bližního svého (Marek 12:31). To je heslem každého opravdového křesťana, který se snaží být následovníkem Krista. A to je to, o co se ve svém každodenním životě snažíme. Víme, že jsme nedokonalí, ale když činíme dobro, něco v nás nám říká, že to, co děláme je správné.

Pokud byste chtěli s někým z nás mluvit, stačí kliknout na tento odkaz a na chat, nebo nám můžete poslat email na czech@moregoodfoundation.org.

(Visited 843 times, 1 visits today)