Jednoduché vysvětlení

Možná máte přítele nebo znáte někoho, kdo je mormon, nepije alkohol ani nekouří. Možná jste někde viděli mormonské misionáře s černou jmenovkou, na které je napsáno „Starší nebo Sestra ta a ta, Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů“. Možná jste zahlédli jeden z mormonských chrámů anebo jste o mormonech slyšeli nějaký vtip.

Mormonismus je celosvětové náboženství založené na víře v Ježíše Krista. Právě proto jsou mormoni křesťané. Po celém světě je více než 15,8 milionů mormonů a jejich odbočky a sbory, místa kde se schází, můžete najít ve většině zemí světa. Zde je krátké video (2 min), které vám trochu přiblíží to, čemu mormoni věří.

Všichni jsme děti Boží

Mormoni jsou obyčejní lidé. Věří ale tomu, že všichni (včetně vás) jsou výjimeční a drahocenní synové a dcery Boží, a že jsme zde na zemi, abychom se učili a rostli společně se svými rodinami a přáteli. Jednoho dne se pak budeme moci vrátit do Boží přítomnosti a žít s Ním a s našimi milovanými rodinami navěky.

Mormoni jsou křesťané

Mormoni věří v Ježíše Krista a přijímají Ho jako Spasitele lidstva. To znamená, že si uvědomují, že, zatímco se zde na zemi učíme a rosteme, děláme chyby, ale díky Usmíření Ježíše Krista nám může Kristus pomoct a můžeme překonat své nedostatky a začít znovu. Znamená to, že si uvědomují, že jednoho dne zemřeme, ale díky tomu, že byl Ježíše Krista vzkříšen, budeme žít navěky. A také to znamená, že každého z nás bezpodmínečně miluje. Zde je krátké video, které znázorňuje, kdo je pro mormony Ježíš Kristus.

Novodobí proroci a apoštolové

Ještě jedna maličkost. Mormoni věří, že Bůh, Nebeský Otec, i nadále povolává své služebníky – proroky a apoštoly – aby zde na zemi vykonávali Jeho dílo. Což je, abychom všichni věděli, jak můžeme přijít k Němu a Jeho synu Ježíši Kristu. Jsou zvláštními svědky o Spasiteli. Bůh žije a co je důležitější, miluje nás a má o nás starost. Mormoni věří, že Bůh poslal tyto svědky, kteří jsou proroky, vidoucími a zjevovateli i pro naší generaci.

Zpočátku byli věrní členové, kteří pocházeli z různých prostředí, ale když byli povoláni Bohem, zasvětili svůj život tomu, aby nám pomohli lépe porozumět Božímu plánu, posílit víru a naučit se pravdy evangelia Ježíše Krista. V Bibli v Matoušovi 7:16 se píše: „po ovocích jejich poznáte je“. Proč si tedy nezkusíte poslechnout jejich svědectví o Spasiteli?

Díky těmto prorokům a apoštolům členové Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů vědí, že součástí Božího plánu je to, že rodiny mohou být spolu navždy. Díky nim se učí o Ježíši Kristu a motivují je následovat Jeho učení a příklad. Díky jejich příkladu můžeme lépe porozumět tomu, jak s námi Nebeský Otec hovoří skrze upřímnou modlitbu a osobní zjevení od Ducha Svatého. Opravdu nám pomáhají přiblížit se blíže ke Spasiteli.

Teď už o mormonech něco málo víte. Ježíš nám přikázal, abychom milovali „bližního svého“ (Marek 12:31). Toto je heslo každého pravého křesťana, který se snaží stát následovníkem Krista. A je to také to, co se mormoni snaží dělat každý den. Nikdo z nás není dokonalý, ale když činíme dobro, cítíme, že jsme udělali to, co bylo správné.

Pokud byste chtěli dozvědět o mormonech více, neváhejte a kontaktujte nás přes tento odkaz , nebo nás můžete najít na Facebooku.