Co to znamená být dokonalý?

Když Ježíš kázal na hoře, na konci svého kázání vyzval své apoštoly, aby byli dokonalí. K tomu stejnému vyzval i své následovníky v Americe. Co to znamená být dokonalý?

Touha někam patřit

Každý z nás se snaží v životě někam patřit, někam zapadnout, snažíme se následovat to, co je ve světe “normální”, ale je to vždy správně?

Obřady v mormonských chrámech

Mnoho lidí si myslí, že mormoni v chrámech vykonávají satanské rituály, ale není tomu tak. Mormoni v nich vykonávají obřady, které jsou nezbytné pro spasení

Jak je zvolen mormonský prorok

Jak je zvolen mormonský prorok

Někteří z vás možná přemýšlejí o tom, jak je zvolen další president neboli prorok Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů, když současný president Církve zemře. Více zde.

Nezapomeňme poděkovat

Nezapomeňme poděkovat

„Kéž bych byl šťastnější.“ Tato myšlenka již určitě napadla většinu z nás. Ale jak můžeme být šťastnější? Odpovědí na tuto otázku je vděčnost.

5 novoročních předsevzetí od proroků

5 novoročních předsevzetí od proroků

Mnozí z nás si na Nový rok dávají časná novoroční předsevzetí. V tomto článku naleznete duchovní předsevzetí, o která se s námi podělili proroci na generální konferenci.

Vánoční dopis presidentu Monsonovi

Vánoční dopis presidentu Monsonovi

Nechť „stejně jako mudrcové“ o Vánocích usilujeme „o to, aby nás nějaká jasná hvězda provázela naší oslavou narození Spasitele.“

Dávejte si pozor na UFO

Dávejte si pozor na UFO

Některá pokušení jsou jasná, ale jiná se dají naším radarem jen těžko detekovat. Zde je 13 UFO, o kterých bychom neřekli, že jsou pokušeními.

Rozhovor s bratrem Lvem

Rozhovor s bratrem Lvem

V České republice je mnoho členů se silným svědectvím o Ježíši Kristu. Jedním z nich je bratr Lev. Jak se dostal k Církvi? Zde je rozhovor s ním.

123...

Facebook

Čemu Věří Mormoni
Čemu Věří Mormoni7 hours ago
Jedné noci se mi zdál sen. Kráčela jsem po pobřeží se svým Pánem. Na temném nebi se promítaly obrazy z mého života. Životní příběh provázely dvoje stopy v písku, jedny moje, ty druhé patřily mému Pánovi.

Když se mi zjevil poslední obraz, ohlédla jsem se za sebe a jaké bylo moje překvapení! Vidím, že nejednou se v písku črtají jen jedny šlépěje. A bývalo to právě v těch nejtěžších obdobích mého života.

Dlouho mi to nedávalo pokoj, až jsem se v rozpacích obrátila k Pánovi: „Pane, když jsem se vydala následovat Tě, slíbil jsi, že celou cestu půjdeš se mnou a budeš ke mně promlouvat. Ale viděla jsem, že v těch nejsmutnějších chvílích mého života se v písku črtaly jen jedny stopy. Vskutku nechápu, jak jsi mne mohl nechat samotnou, když jsem Tě nejvíc potřebovala.“

On zašeptal: „Dítě moje drahé, Mám tě rád a nikdy tě nenechám samotnou, nikdy, ani když tíha života dolehne a osud tě bude zkoušet. Ty jedny stopy, které jsi viděla, tam zůstaly právě z chvil, kdy jsem tě nesl.“

Podle knihy M. Powersové: Stopy v písku,
kterou vydalo nakladatelství Motýl
Čemu Věří Mormoni
Čemu Věří Mormoni2 days ago
Světlo můžeme chtít, mít, posilovat, šířit sdílet, dávat...
Co s ním děláte vy?
Čemu Věří Mormoni
Čemu Věří Mormoni3 days ago
Praví učedníci rádi odpouštějí. Vědí, že Spasitelovo Usmíření pokryje všechny hříchy a chyby, kterých se každý z nás dopouští. Vědí, že cena, kterou On zaplatil, zahrnuje vše. Vyrovnává všechny duchovní daně, poplatky, provize a taxy spojené s hříchy, chybami nebo přestupky. Praví učedníci bez otálení odpouštějí a bez otálení prosí o odpuštění.

Drazí bratři a sestry, pokud se vám nedaří nalézt sílu k odpuštění, nepřemýšlejte nad tím, co vám druzí udělali, ale přemýšlejte nad tím, co pro vás udělal Spasitel. Pak naleznete pokoj ve vykupujících požehnáních Jeho Usmíření.

Starší Massimo De Feo

Art by Simon Dewey
Čemu Věří Mormoni
Čemu Věří Mormoni1 week ago
Kolik z nás činí pokání, je jim odpuštěno skrze Kristovu usmiřující moc, a přesto neodpustí sami sobě.
Máte něco takového, co se vám (třeba už roky) pořád vrací, přemýšlíte o tom a cítíte se provinile, smutně, nešťastně,...?
Prosím, odpusťte sami sobě a dovolte plné moci vykoupení, aby vás uzdravila.
Copyright © 2018 cemuverimormoni.cz. Všechna práva vyhrazena.
Tyto stránky nevlastní a ani nijak nespravuje Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů (někdy také nazývaná Mormoni nebo LDS). Názory zde zveřejněné nemusí nutně představovat postoj Církve. Za názory vyjádřené jednotlivými uživateli těchto stránek odpovídají právě tito uživatelé. Oficiální stránky Církve naleznete na LDS.org nebo Mormon.org

Pin It on Pinterest