Neexistuje nic takového jako jediná a pravá láska (a proroci s tím souhlasí)

Mnozí lidé se při výběru věčného partnera snaží nalézt spřízněnou duši. Existuje však něco takového jako spřízněná duše?

Touha někam patřit

Každý z nás se snaží v životě někam patřit, někam zapadnout, snažíme se následovat to, co je ve světe “normální”, ale je to vždy správně?

Obřady v mormonských chrámech

Mnoho lidí si myslí, že mormoni v chrámech vykonávají satanské rituály, ale není tomu tak. Mormoni v nich vykonávají obřady, které jsou nezbytné pro spasení

Vánoční dopis presidentu Monsonovi

Vánoční dopis presidentu Monsonovi

Nechť „stejně jako mudrcové“ o Vánocích usilujeme „o to, aby nás nějaká jasná hvězda provázela naší oslavou narození Spasitele.“

Dávejte si pozor na UFO

Dávejte si pozor na UFO

Některá pokušení jsou jasná, ale jiná se dají naším radarem jen těžko detekovat. Zde je 13 UFO, o kterých bychom neřekli, že jsou pokušeními.

Rozhovor s bratrem Lvem

Rozhovor s bratrem Lvem

V České republice je mnoho členů se silným svědectvím o Ježíši Kristu. Jedním z nich je bratr Lev. Jak se dostal k Církvi? Zde je rozhovor s ním.

Radost z věčné rodiny

Radost z věčné rodiny

Zasvěcení chrámu Freiberg Jeden z mých nejkrásnějších zážitků je, když jsme se s maminkou a s budoucím manželem jeli podívat na chrám ve Freibergu ještě před tím, než byl zasvěcen. Jsem za tuto zkušenost vděčná, protože jsem se mohla přesvědčit o tom, že i když chrám...

Samozřejmě že můžete být vzdělaný a zároveň mormonem

Samozřejmě že můžete být vzdělaný a zároveň mormonem

Někteří lidé si myslí, že nejde být vzdělaný a zároveň mormonem. Mohli by říci, že Mormoni jdou do všeho „bez myšlenkovitě a se srdcem“. To je podle mě velmi zcestné. V Církvi je mnoho význačných učenců. Abych jich pár jmenoval, jsou to například Neal A. Maxwell,...

Obraťte se a přijďte ke mně

Obraťte se a přijďte ke mně

Jak se můžeme obrátit k Ježíši Kristu? Změna vyžaduje odvahu a sílu, ale Bůh nám může pomoci, pokud mu to dovolíme. Příběh obrácení Lucie.

Moje cesta ke křtu

Moje cesta ke křtu

Nevěděl jsem, zda Bůh existuje, a moc jsem se o to nezajímal. Nebyl jsem ani ateista, prostě to pro mě nebylo důležité. Ale nakonec jsem se nechal pokřtít.

123...

Facebook

Čemu Věří Mormoni
Čemu Věří Mormoni
Čemu Věří Mormoni1 day ago
Jak jste na tom s matematikou?

#matika #sedmdesatsedm #odpusteni
Čemu Věří Mormoni
Čemu Věří Mormoni4 days ago
V dnešní době sociálních médií, nekonečných možností, přebytku, konzumního způsobu života a sdílení jen toho nejnejnej z našich životů je těžké se nesrovnávat. Je těžké se nenechat strhnout touto vlnou a necítit se méněcenný, nedostatečný, nedůležitý...
Vězte, že je tu vždy někdo
-pro koho jste dostateční
-pro koho jste krásní
-komu na vás záleží
-jehož největším přáním je vám pomoci
-kdo vás má rád
#buhmnemiluje #spasitelmnemiluje #jsemdostdobra #jsemdostdobrej
Čemu Věří Mormoni
Čemu Věří Mormoni4 days ago
V téhle době mít dostatek času na všechno co chceme? Řekli jste si někdy, teď mám čas pro sebe a budu v klidu? Moc často se nám to nestává. Ve spěchu můžeme zapomenout na Boha a potom se nám nebude dařit.
Čemu Věří Mormoni
Upřímná touha duše
V téhle době mít dostatek času na všechno co chceme? Řekli jste si někdy, teď mám čas pro sebe a budu v klidu? Moc často se nám to nestává. Ve spěchu můžeme ...
youtube.com
Čemu Věří Mormoni
Čemu Věří Mormoni5 days ago
Ježíš ale vytrval. Usiloval dál. Ona dobrotivost v Něm umožnila víře, aby zvítězila i ve stavu naprosté úzkosti. Důvěra, s kterou žil, Ho navzdory Jeho pocitům přesvědčila, že božský soucit nikdy nechybí, že Bůh je vždy věrný, že od nás nikdy neodchází ani nás neopouští. Když pak bylo vše do posledního haléře splaceno, když Kristovo odhodlání být věrný bylo očividné i naprosto nezlomné, bylo konečně a milosrdně „dokonáno“. Navzdory vší pravděpodobnosti, a aniž by Mu kdo pomáhal či Ho podporoval, Ježíš Nazaretský, žijící Syn živého Boha, nastolil fyzický život tam, kde vládla smrt, a přinesl radostné, duchovní vykoupení z hříchu, pekelné temnoty a zoufalství. S vírou v Boha věděl, že Bůh je nablízku, a mohl vítězně prohlásit: „Otče, v ruce tvé poroučím ducha svého.“
-Jeffrey R. Holland

Celý proslov v češtině: https://goo.gl/RiLjF2
Copyright © 2018 cemuverimormoni.cz. Všechna práva vyhrazena.
Tyto stránky nevlastní a ani nijak nespravuje Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů (někdy také nazývaná Mormoni nebo LDS). Názory zde zveřejněné nemusí nutně představovat postoj Církve. Za názory vyjádřené jednotlivými uživateli těchto stránek odpovídají právě tito uživatelé. Oficiální stránky Církve naleznete na LDS.org nebo Mormon.org

Pin It on Pinterest