6 spojení, která navážete na semináři

Proč bych měl navštěvovat seminář? To je otázka, kterou si pokládá mnoho mladých můžů a žen v Církvi. Zde jsou spojení, která vám seminář pomůže navázat.

(Visited 6 times, 1 visits today)

Touha někam patřit

Každý z nás se snaží v životě někam patřit, někam zapadnout, snažíme se následovat to, co je ve světe „normální“, ale je to vždy správně?

(Visited 53 times, 1 visits today)

Obřady v mormonských chrámech

Mnoho lidí si myslí, že mormoni v chrámech vykonávají satanské rituály, ale není tomu tak. Mormoni v nich vykonávají obřady, které jsou nezbytné pro spasení

(Visited 61 times, 1 visits today)
Den otců

Den otců

Otcové jsou božsky určeni, aby v lásce a spravedlivosti předsedali svým rodinám, a jsou zodpovědní za to, že se postarají o životní potřeby a ochranu rodiny

Pozemský otec a Nebeský Otec

Pozemský otec a Nebeský Otec

Otcovství je povolání od Boha. V životě vyhledáváme různé vedoucí postavení, ale postavení rodiče je tou nejvyšší a nejušlechtilejší vedoucí úlohou v životě

Připravte se sloužit

Připravte se sloužit

Pokud plánujete sloužit na misii, je důležité, abyste na ni přijeli dobře fyzicky, duchovně a emocionálně připraveni. Jak se můžete na misii připravit?

Jaké to je cítit Ducha?

Jaké to je cítit Ducha?

Před několika lety vyzval mladý řečník na shromáždění svátosti ty, kteří si nebyli jisti, zda cítí Boží lásku, aby se pomodlili a zeptali se.

Jak poznám, kdy mi bylo odpuštěno?

Jak poznám, kdy mi bylo odpuštěno?

Všichni děláme chyby, všichni hřešíme, ale jak můžeme poznat, kdy nám Bůh odpustil a jsme před ním čistí? Odpustí nám hned, nebo to nějakou chvíli trvá?

...234...

Facebook

Čemu Věří Mormoni
Čemu Věří Mormoni19 hours ago
Pět rozhodnutí, která můžete udělat pro šťastnější život shrnuta v minutovém videu.
Celý článek, kterým se video inspirovalo najdete tady: https://goo.gl/663EkA
Čemu Věří Mormoni
Čemu Věří Mormoni
Čemu Věří Mormoni2 days ago
Co když - stejně jako zvířata - mají i lidé vnitrní kompas, který je táhne domů?
#vnitrnikompas #nacestedomu #nebeskekralovstvi
Čemu Věří Mormoni
Čemu Věří Mormoni2 days ago
Držte se svojí víry zuby nehty a přemůžete i ten nejsvíravější strach.
#sNimsenebojim #Buhjenamestrane
Čemu Věří Mormoni
Čemu Věří Mormoni3 days ago
Věříte, že s Jeho vůlí a pomocí můžete činit zázraky?
#verim #zazrak
Čemu Věří Mormoni
Čemu Věří Mormoni4 days ago
Učedníci žijí tak, že Kristovy charakteristické rysy jsou vetkány do jejich bytosti, jako kdyby tvořily duchovní tapisérii.
Každá tapisérie začíná pouze jedním vláknem. Pak to začíná být kouzelné, protože s dalším vláknem, barvou a další barvou máte příběh.
Když se posílí jedna vlastnost, posílí se i mnohé další. Poslechněte si výzvu apoštola Petra, abychom se stali Spasitelovými učedníky:
„Všecku snažnost vynaložíce, [přidejte] k víře své ctnost, a k ctnosti poznání,
K poznání pak zdrženlivost, a k zdrženlivosti trpělivost, k trpělivosti pak pobožnost,
Ku pobožnosti pak bratrskou laskavost, a k bratrské laskavosti lásku.“
Jak vidíte, utkat duchovní tapisérii z osobního učednictví vyžaduje něco více než jen jedno jediné vlákno.
Čemu Věří Mormoni
Pojďte za mnou, a učiním vás rybáře lidí.
Co to znamená být učedníkem našeho Pána Ježíše Krista? Učedníci žijí tak, že Kristovy charakteristické rysy jsou vetkány do jejich bytosti, jako kdyby tvořil...
youtube.com
(Visited 218 times, 3 visits today)
Copyright © 2017 cemuverimormoni.cz. Všechna práva vyhrazena.
Tyto stránky nevlastní a ani nijak nespravuje Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů (někdy také nazývaná Mormoni nebo LDS). Názory zde zveřejněné nemusí nutně představovat postoj Církve. Za názory vyjádřené jednotlivými uživateli těchto stránek odpovídají právě tito uživatelé. Oficiální stránky Církve naleznete na LDS.org nebo Mormon.org

Pin It on Pinterest