Zákony a obřady

Připravte se sloužit

Pokud plánujete sloužit na misii, je důležité, abyste na ni přijeli dobře fyzicky, duchovně a emocionálně připraveni. Jak se můžete na misii připravit?

Mormoni a zdravý životní styl

Ač se některým lidem mormonské zákony, neboli přikázání o zdravém životním stylu, mohou zdát nesmyslná, byla a jsou nadčasová.

Co mohou jíst mormoni?

Bůh je vždy o krok napřed a ví, co je pro nás opravdu dobré a co ne. Před více než 180 lety dal Bůh Josephu Smithu zjevení o tom, co mormoni mají jíst.

Proč a jak se máme postit

Slyšeli jste někdy o půstu, více co to znamená a jak moc je pro každého z nás důležitý, abychom získali duchovní poznání a sílu?

12
(Visited 147 times, 2 visits today)

Facebook

Čemu Věří Mormoni
Čemu Věří Mormoni19 hours ago
Pět rozhodnutí, která můžete udělat pro šťastnější život shrnuta v minutovém videu.
Celý článek, kterým se video inspirovalo najdete tady: https://goo.gl/663EkA
Čemu Věří Mormoni
Čemu Věří Mormoni
Čemu Věří Mormoni2 days ago
Co když - stejně jako zvířata - mají i lidé vnitrní kompas, který je táhne domů?
#vnitrnikompas #nacestedomu #nebeskekralovstvi
Čemu Věří Mormoni
Čemu Věří Mormoni2 days ago
Držte se svojí víry zuby nehty a přemůžete i ten nejsvíravější strach.
#sNimsenebojim #Buhjenamestrane
Čemu Věří Mormoni
Čemu Věří Mormoni3 days ago
Věříte, že s Jeho vůlí a pomocí můžete činit zázraky?
#verim #zazrak
Čemu Věří Mormoni
Čemu Věří Mormoni4 days ago
Učedníci žijí tak, že Kristovy charakteristické rysy jsou vetkány do jejich bytosti, jako kdyby tvořily duchovní tapisérii.
Každá tapisérie začíná pouze jedním vláknem. Pak to začíná být kouzelné, protože s dalším vláknem, barvou a další barvou máte příběh.
Když se posílí jedna vlastnost, posílí se i mnohé další. Poslechněte si výzvu apoštola Petra, abychom se stali Spasitelovými učedníky:
„Všecku snažnost vynaložíce, [přidejte] k víře své ctnost, a k ctnosti poznání,
K poznání pak zdrženlivost, a k zdrženlivosti trpělivost, k trpělivosti pak pobožnost,
Ku pobožnosti pak bratrskou laskavost, a k bratrské laskavosti lásku.“
Jak vidíte, utkat duchovní tapisérii z osobního učednictví vyžaduje něco více než jen jedno jediné vlákno.
Čemu Věří Mormoni
Pojďte za mnou, a učiním vás rybáře lidí.
Co to znamená být učedníkem našeho Pána Ježíše Krista? Učedníci žijí tak, že Kristovy charakteristické rysy jsou vetkány do jejich bytosti, jako kdyby tvořil...
youtube.com
Copyright © 2017 cemuverimormoni.cz. Všechna práva vyhrazena.
Tyto stránky nevlastní a ani nijak nespravuje Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů (někdy také nazývaná Mormoni nebo LDS). Názory zde zveřejněné nemusí nutně představovat postoj Církve. Za názory vyjádřené jednotlivými uživateli těchto stránek odpovídají právě tito uživatelé. Oficiální stránky Církve naleznete na LDS.org nebo Mormon.org

Pin It on Pinterest